STT
Danh bạ điện thoại
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
02933 55 45 67
1
P.GĐ Huỳnh Hà Giang
02933 581 738
2
P.GĐ Trần Thị Loan
02933 581 734
3
Sở Lao động TB & XH
02933 581 729
- Tiếp nhận chung
- Trả kết quả
4
Sở Nội vụ
02933 581 730
Sở Tư Pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Y tế
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
5
Cấp Thoát nước
02933 581 731
Cục Thuế tỉnh
6
Sở Xây dựng
02933 581 732
Sở Nông nghiệp & PTNN
Sở Tài nguyên môi trường
7
Sở Giao thông
02933 581 733
Sở Công thương
THỊ XÃ LOMG MỸ
02933 871 207
1
Phường Thuận An
02933 872 436
2
Phường Vĩnh Tường
02933 871 758
3
Phường Bình Thạnh
02933 510 123
4
Phường Trà Lồng
02933 875 603
5
Xã Long Trị A
02933 871 073
6
Xã Long Trị
02933 871 338
7
Xã Long Phú
02936 505 203
8
Xã Long Bình
02933 995 279
9
Xã Tân Phú
02933 450 356
HUYỆN CHÂU THÀNH A
02933 947 772
1
Thị trấn Một Ngàn
02933 946 119
2
Thị trấn Bảy Ngàn
02933 959 400
3
Xã Tân Hòa
02933 900 022
4
Xã Trường Long A
02933 931 162
5
Xã Trường Long Tây
02933 931 200
6
Xã Nhơn Nghĩa A
02933 947 232
7
Thị trấn Rạch Gòi
02933 849 223
8
Xã Tân Phú Thạnh
02933 952 879
9
Xã Thạnh Xuân
02933 936 399
9
Thị trấn Cái Tắc
02933 848 088
HUYỆN CHÂU THÀNH
02933 956 662 nhập số máy lẻ
1
Thị trấn Ngã Sáu
0907 207 224
2
Thị trấn Mái Dầm
0783 777 638
3
Xã Đông Phước A
02936 252 222
4
Xã Đông Phước
02932 218 491; 0293 221 8494
5
Xã Đông Phú
02933 949 603
6
Xã Đông Thạnh
02933 609 069
7
Xã Phú Hữu
0919 149 144
8
Xã Phú Tân
0939 761 005
HUYỆN LONG MỸ
02933 874 017
1
Thị trấn Vĩnh Viễn
02933 874 216
2
Xã Vĩnh Viễn A
02932 469 171
3
Xã Vĩnh Thuận Đông
0943 383 259
4
Xã Xà Phiên
02933 559 725
5
Xã Lương Tâm
0939 096 556
6
Xã Lương Nghĩa
02933 556 379
7
Xã Thuận Hưng
0233 871 384
8
Xã Thuận Hòa
02933 602 198
HUYỆN PHỤNG HIỆP
02933 994 909
1
Thị trấn Cây Dương
02933 994 954
2
Thị trấn Kinh Cùng
0919 989 835, 0293 3869 300
3
Thị trấn Búng Tàu
02933 991 559
4
Xã Phương Phú
02933 875 654
5
Xã Tân Phước Hưng
02933 900 059
6
Xã Hiệp Hưng
02933 900 159
7
Xã Phương Bình
02933 993 175
8
Xã Hòa An
0939 717 019
9
Xã Bình Thành
0949 032 027
10
Xã Tân Bình
02933 849 262
11
Xã Thạnh Hòa
02933 848 194
12
Xã Long Thạnh
02933 868 211
13
Xã Tân Long
02933 986 225, 0983 764 902
14
Xã Phụng Hiệp
0907 073 929
15
Xã Hòa Mỹ
02933 996 389
STT
THÀNH PHỐ VỊ THANH
1
Phường I
0968 998 787
2
Phường III
0293 3877 842
3
Phường IV
02933 876 519
4
Phường V
02933 876 404
5
Phường VII
02933 879 210
6
Xã Vị Tân
02936 260 270
7
Xã Hỏa Lựu
02933 879 889, 0915 711 576
8
Xã Tân Tiến
02932 476 628
9
Xã Hỏa Tiến
02932 476 628
HUYỆN VỊ THỦY
02933 571 778
1
Thị trấn Nàng Mau
02933 571 198
2
Xã Vị Đông
02933 566 145
3
Xã Vị Thanh
02933 566 003
4
Xã Vị Bình
02933 9000 033
5
Xã Vĩnh Thuận Tây
02933 568 614
6
Xã Vị Thủy
02933 571 453
7
Xã Vị Thắng
0903 040 494
8
Xã Vĩnh Trung
02932 479 535
9
Xã Vĩnh Tường
02933 569 002
10
Xã Vị Trung
0377 280 290

Node: dvc:8080