Hướng dẫn

Xem danh sách thủ tục hành chính

Bước 1: Tổ chức cá nhân truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.haugiang.gov.vn/web/cong-dich-vu-cong-tinh-hau-giang

Bước 2: Xem chi tiết hướng dẫn Thủ tục hành chính..

Tổ chức cá nhân lựa chọn menu “Thủ tục hành chính” để tiến hành tra cứu thông tin của thủ tục hành chính

Tổ chức cá nhân click chọn 1 thủ tục hành chính cần tra cứu, thông tin chi tiết về thủ tục hành chính sẽ hiện ra:

Người làm thủ tục có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Bằng cách click vào nút “Nộp hồ sơ”

Nộp hồ sơ trực tuyến

Đăng ký

Bước 1: Vào TRANG CHỦ trên cổng Dịch vụ công Tỉnh Hậu Giang, Click “Đăng ký”:

 • Giao diện đăng ký sẽ hiện thị ra.
 • Thực hiện điền đầy đủ thông tin vào form Đăng ký tài khoản bao gồm:
  + Tên đăng nhập (Số CMT, CCCD)
  + Họ tên
  + Ngày sinh
  + Email
  + Số điện thoại.
  + Mật khẩu.
  + Mã xác thực

Bước 2: Click vào nút "Đăng ký" để hoàn thành thủ thục đăng ký

Đăng nhập

Bước 1: Vào TRANG CHỦ trên cổng Dịch vụ công Tỉnh Hậu Giang, Click “Đăng nhập”:

Bước 2: Công dân, tổ chức nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập, Click “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống:

Nộp hồ sơ

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tổ chức công dân click “Dịch vụ công”chọn “Thêm mới hồ sơ”:

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách các thủ tục hành chính, Tổ chức công dân click “Chọn” vào một thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ:

Bước 3: Tổ chức công dân tiến hành điền thông tin và giấy tờ nộp vào, click “Lưu” để lưu thông tin hồ sơ:

Sau khi lưu hồ sơ, tổ chức công dân click “Gửi hồ sơ” để nộp hồ sơ mới:

Theo dõi hồ sơ trực tuyến

Tổ chức công dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ qua các menu trên hệ thống như: “Chờ tiếp nhận”,“Chờ hoàn thiện hồ sơ”,“Chờ bổ sung hồ sơ”,“Chờ nhận kết quả”;“Hồ sơ bị từ chối”

Nhận kết quả

Để xem hồ sơ đã có kết quả xử lý, tổ chức công dân chọn “Đã hoàn thành thụ lý”, chọn “Đã hoàn thành trả kết quả”.

Tổ chức công dân chọn một hồ sơ để xem thông tin chi tiết.

Thanh toán

Bước 1: Kích “Dịch vụ công”, kích menu “Thanh toán phí”, kích menu con “Yêu cầu thanh toán” để xem danh sách hồ sơ chờ thanh toán phí:

Bước 2: Tổ chức, công dân kích chọn một hồ sơ trong danh sách chờ thanh toán, Kích chọn “Chọn phương thức thanh toán” hiển thị thông tin thanh toán:

Bước 3: Kích chọn "Thanh toán trực tuyến":

Hiển thị màn hình thanh toán keypay như hình:

Chọn loại thẻ, kích “Thanh toán”, ra màn hình:

Tổ chức, công dân điền đầy đủ thông tin: Tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực. Kích “Thanh toán” ra màn hình:

Tổ chức, công dân nhập mã otp, mã capcha, kích “Thanh toán” để hoàn thành.

Khi tổ chức, công dân thanh toán thành công, hồ sơ sẽ chuyển trạng thái chờ xác nhận thanh toán tại menu “Chờ xác nhận thanh toán”.

Tiện ích hỗ trợ

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Tại màn hình trang chủ, tổ chức công dân có thể tra cứu hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập mã số hồ sơ tại ô tra cứu hồ sơ:

Màn hình hiển thị hồ sơ theo đúng mã tra cứu

Kiosk

Tổ chức công dân truy cập vào hệ thống, chọn “Kiosk”

Tổ chức công dân có thể xem danh sách hồ sơ theo tình trạng giải quyết

Đánh giá cán bộ

Tổ chức công dân truy cập vào hệ thống, chọn “Đánh giá cán bộ”:

Tổ chức công dân chọn một cán bộ để tiến hành đánh giá, click “Gửi đánh giá”:

Khảo sát

Tổ chức công dân có thể thực hiện đánh giá hệ thống qua các câu hỏi khảo sát, chọn “Khảo sát”

Sau khi đánh giá xong, click “Gửi đánh giá”:

Thống kê

Tổ chức công dân có thể xem thống kê tình trạng xử lý của các hồ sơ Tỉnh Hậu Giang. Chọn “Thống kê”:

Video hướng dẫn

Node: dvc:8080